Οδηγίες

 

 • Οδηγίες στοματικής υγιεινής

 • Οδηγίες μετά από εξαγωγές

 • Οδηγίες λεύκανσης στο σπίτι

 • Οδηγίες λήψης αντιβιοτικών και παυσίπονων

 • Οδηγίες αντιμετώπισης πόνου στο σπίτι

 • Οδηγίες για έγκυες γυναίκες

 • Οδηγίες για παιδιά

Θεραπείες
 
 • ​Εμφράξεις πρόσθιων και οπίσθιων δοντιών

 • ​Ενδοδοντικές θεραπείες

 • Περιοδοντικές θεραπείες

 • Εξαγωγές δοντιών

 • ​Ακίνητη προσθετική (γέφυρες-στεφάνες)

 • Κινητή προσθετική (μερικές-ολικές οδοντοστοιχίες)

 • Εμφυτεύματα

 • Λεύκανση δοντιών

 • Προληπτική οδοντιατρική

Συνεργάτες

 

 • Ορθοδοντικός

 • Ενδοδοντολόγος

 • Γναθοχειρούργος

 • Περιοδοντολόγος

 • Παιδοδοντίατρος

 • Στοματολόγος

 • Οδοντοτεχνίτης